AKTUÁLNĚ / Společnost

Zrekonstruovaná Prádelna Veronika, která je sociálním podnikem charity, vyhlíží zákazníky
 
Autor / zdroj foto: Jan Jireš

Jičín

Oblastní charita Jičín představila svůj sociální podnik, Prádelnu Veronika. Sídlí ve „věžáku“ u sportovního areálu a nabízí své služby. Město Jičín, které je vlastníkem budovy, zajistilo rekonstrukci prostor, a tak prádelna mohla zmodernizovat svůj provoz.

Nyní se v nové podobě otevřela veřejnosti a očekává zákazníky. Informace o službách včetně ceníku jsou na stránkách www.pradelna-jicin.cz.

Rekonstrukce prostor na adrese Kosmonautů 833 proběhla v loňském roce. Na jaře 2022 město Jičín vypsalo veřejnou zakázku na stavební úpravy, včetně rekonstrukce rozvodů elektroinstalace. Stavební úpravy spočívaly ve změně uspořádání prostor tak, aby se nekřížilo špinavé a čisté prádlo. Zakázku získala společnost ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o. a celkové náklady byly asi 2,6 milionu Kč včetně DPH. Nyní prádelna splňuje veškeré hygienické požadavky, nabízí plně profesionální služby a ve spolupráci s Úřadem práce, stacionářem Apropo a dalšími organizacemi zaměstnává občany s hendikepem.

„Jsem přesvědčený o tom, že město má především vytvářet prostředí a podmínky tak, aby iniciativní a nápadité spolky, jednotlivci a firmy mohly rozvinout svůj um. Rekonstrukce prádelny bezesporu vytvořila podmínky pro úspěšné působení sociálního podniku v Jičíně. Jičín získá jednak službu prádelny pro občany, a navíc najdou uplatnění lidé, kteří mají na běžném trhu práce problém se svým uplatněním,“ řekl místostarosta Mgr. Petr Hamáček.

Oblastní charita pořídila nové technologické vybavení prádelny, která tak nyní má dvě velkokapacitní pračky, velkokapacitní sušičku a moderní mandl. Kromě toho udržuje v provozu starší spotřebiče. Prádelna Veronika má dvě provozovny, jednu v Jičíně na zmíněné adrese Kosmonautů 833 a druhou v Libáni. Kapacita celé prádelny je 3 až 4 tuny prádla za měsíc.

„Charitu v ČR založila katolická církev. Jejím úkolem je zhmotňovat křesťanské hodnoty v reálné činy,“ uvedl Bc. David Rejlek, ředitel Oblastní charity Jičín. „To byl také jeden z důvodů, proč jsme založili sociální podnik. Jeho posláním je kromě tvorby zisku vytvořit takové pracovní prostředí, které bude brát ohled na lidi s hendikepem. Společensky prospěšným cílem naší firmy je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.“

„V sociálním podniku OCHJ Veronika je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním a manažerským řízením.  Minimálně 51 % zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku tak, aby podnik byl stále schopen udržet a trvale rozvíjet pracovní pozice,“ rozvedl David Rejlek.  „I přesto, že je podnikání ve své podstatě činnost zaměřená na zisk, snažíme se mít také na paměti, že hodnota člověka nespočívá v jeho výkonnosti, ale v jeho existenci samotné,“ uzavřel ředitel Rejlek.

Myšlenkou založit sociální podnik se Oblastní charita Jičín zabývala dlouhodobě, hledala však nevyužitý segment na trhu se silnou poptávkou. Nakonec padla volba na prádelnu, což je služba, která na Jičínsku chyběla. Nejprve vznikla charitní prádelna v Libáni, a to v roce 2018, kdy končila dlouhotrvající soukromá provozovna. Rok nato zakončila provoz stará prádelna ve věžáku, sociální podnik charity se tedy rozšířil do Jičína a zakladatelé mohli využít své zkušenosti z Libáně. Ukázalo se, že prostory jsou ve špatném stavu, proto se obrátili na majitele objektu, jímž je město Jičín.

Autor / zdroj: Jan Jireš

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.