EKONOMIKA / Práce a kariéra

Firma je taková, jak vzdělané má lidi

To říká majitelka vzdělávací společnosti Centrum andragogiky a zakladatelka neziskové organizace Šance na vzdělání. Co se pod jejím mottem skrývá, proč má smysl do vzdělání investovat a jak může vzdělávání pomáhat potřebným, nám v rozhovoru řekla PhDr. Marie Jírů.

Co si máme představit pod heslem "Firma je taková, jak vzdělané má lidi"?

Jsem přesvědčená, že základním kamenem každé firmy jsou lidé - jejich schopnosti, znalosti, zkušenosti. Právě na nich závisí úspěch a růst dané organizace. Firma, která do rozvoje lidského potenciálu investuje, získává kvalitní a kompetentní zaměstnance - a to je podle mého názoru největší kapitál.

Čím konkrétně se tedy zabývá Vaše společnost?

Centrum andragogiky vzniklo v únoru 2006, impulsem k tomu byly moje mnohaleté zkušenosti konzultanta a široká spolupráce s firmami v oblasti vzdělávání. Problematika vzdělávání dospělých mne zaujala natolik, že jsem se rozhodla založit firmu, která bude poskytovat firemní vzdělávání.

Původně jsme se věnovali pouze vzdělávání v oblasti soft skills, tedy v oboru tzv. měkkých dovedností. V souvislosti s novými požadavky od klientů jsme postupně rozšiřovali služby o hard skills, odborné vzdělávání pro různá odvětví, ale také o poradenství, koučování a další. Uvnitř naší firmy tak vznikly divize, které se zaměřují úzce na jednotlivé oblasti, např. zdravotnictví, školství, sociální oblast, hotelnictví. Největší divize je ale pochopitelně podnikatelská.

Postupně na základě dlouhodobé spolupráce s klienty a rozšiřování portfolia vznikal náš produkt komplexní nabídky systematického vzdělávání, který jsme nazvali Global skills®.

V čem Global skills® spočívá?

Jde nám o opravdu komplexní a systematický pohled na firmu, který zahrnuje nabídku od již zmíněných měkkých dovedností přes profesní vzdělávání až po inovace, úspory, optimalizace a v neposlední řadě po velmi odborná témata, v nichž se firmy musí vzdělávat podle svého oboru.

Metodika Global skills® je postavena na 3 nosných pilířích - prvním je harmonické propojení a kontextová provázanost soft a hard skills neboli globální dovednost, druhým diagnostika vzdělávacích potřeb a měření úspěšnosti vzdělávání neboli globální výsledek a třetím pak holistický management neboli globální (celostní) pohled.

Jednotlivé pilíře je možné aplikovat samostatně či v různých kombinacích na základě zjištěných či vyřčených potřeb a přání zákazníka. Ideální je však jejich systematické propojení v rámci uceleného neboli globálního vzdělávacího a rozvojového projektu. Chceme tím zdůraznit, že žádoucí je opravdu pohled komplexní, celostní. V medicíně také nelze léčit pouze nemocný palec a ignorovat, že pacient umírá na infarkt. V mnohých firmách se však, co se týče vzdělávání, s mírnou nadsázkou právě toto děje. Řeší se pouhé symptomy skutečných problémů. Ty jsou sice snadněji identifikovatelné a většinou se dají zdánlivě léčit rychleji a levněji. Efekt je však krátkodobý, a navíc je skutečným příčinám umožněno dlouhodobě a skrytě růst. V praxi to například znamená, že manažer bez celostního přístupu vyřeší problém vzniklý v jeho oddělení tak, že v důsledku jím zvoleného postupu vzniknou jiné problémy ve vedlejších odděleních.

Proto se stále snažíme firmy přesvědčovat, aby i v oblasti vzdělávání pohlíželi na firmu jako na celek, prostě globálně. Jedině tak může být vzdělávání opravdu efektivní a přinášet výsledky.

Vaše firma získala mnohá ocenění, nedávno např. titul Vzdělávací instituce roku 2012 nebo Odpovědná firma roku 2012. Co pro Vás ocenění znamenají?

Jsou pro nás ukazatelem, že jdeme správným směrem a že práci, kterou děláme, děláme dobře. Není to však pouze meta, které jsme chtěli dosáhnout, ale zároveň odrazový můstek pro další rozvoj našich služeb i firmy jako takové. Vždy jsme chtěli poskytovat profesionální vzdělávání v maximální kvalitě. Když se totiž kvalita ve vzdělávání sníží, sníží se i motivace se vzdělávat a potenciál dřímající ve většině lidí může být promarněn, a to bychom neměli nikdy dopustit.

Soutěže a ocenění jsou důležité také proto, že jsou jedním z prvních způsobů systémového měření kvality vzdělávání. Sama jsem se aktivně účastnila pracovní skupiny Koncept v Národním ústavu odborného vzdělávání, která se v rámci projektu Koncepce dalšího vzdělávání zabývá tvorbou standardů pro měření kvality vzdělávání, vzdělávacích společností a pedagogů, andragogů a lektorů. Stav, kdy se na trhu vzdělávání v České republice pohybuje mnoho tisíc vzdělávacích subjektů (často vzniklých jen pro účelové čerpání prostředků z ESF), je zcela neúnosný. Zákazník poptávající vzdělávací služby nemá téměř šanci se v této změti vyznat a vybrat si ten nejlepší poměr ceny a kvality, který potřebuje či požaduje. Jelikož časový horizont existence své firmy vidím na dlouhá léta, chci se zasadit a všemi silami o to budu usilovat, aby i úplný laik mohl v budoucnu dle transparentních a jednoznačných kritérií od sebe odlišit vzdělávací subjekty a vybrat si pro sebe ten nejvhodnější.

Jsou firmy ochotné do vzdělávání investovat?

Občas se setkávám s názorem, že vzdělávání je spíše vyhazování peněz. Pokud se ale pracuje se vzděláváním důsledně, vynaložené peníze se vrací, a následně tak firmy na jedné straně šetří a eliminují plýtvání a na straně druhé rostou a bohatnou. Kvalitní vzdělávání je rozhodně rentabilní investicí. Dnes pod pojmy optimalizace, efektivita nebo inovace rozumíme prioritně právě firemní úspory a zejména růst a bohatnutí. My umíme "naučit zaměstnance selsky myslet", motivovat je, aby přicházeli s nápady, aby činnost, kterou vykonávají léta, inovovali a pracovali lépe a rychleji, a tím vlastně šetřili, aby se každý jednotlivý pracovní proces zkracoval (ale ne na úkor kvality), aby zaměstnanci v rámci své pracovní doby byli schopni udělat více práce. V poslední době je čím dál více firem, které si to uvědomují, a na vzdělávání pravidelně vyčleňují část svého rozpočtu.

Na vzdělávání je ale možné také získat různé dotace.

V posledních letech jsou v tomto ohledu aktuální především evropské fondy. Možnosti, aby firmy získaly podporu na vzdělávání zaměstnanců, tu tedy jsou. My se této oblasti věnujeme velmi intenzivně, k tomu účelu jsme zřídili i samostatnou divizi. Prostřednictvím této divize rovněž nabízíme firmám poradenství, jakým způsobem dotace získat, pomáháme jim s přípravou žádostí i s řízením projektu, následně je provádíme labyrintem jednotlivých výzev a prioritních os a souvisejícím dotačním managementem. Co však vnímáme jako nejpodstatnější v této oblasti, to je naše snaha vysvětlovat, přesvědčovat a nastavovat vzdělávání tak, aby dotace pouze neprotekla danou firmou bez jakékoliv účinnosti. Často formálně nastavené vzdělávání měníme do smysluplnější podoby takovým způsobem, aby se jednalo o návratnou investici bez ohledu na výhodný zdroj kapitálu.

Založila jste také neziskovou organizaci, co Vás k tomu vedlo?

Nechci kázat vodu a pít víno. Jednou s oblastí, ve které našim klientům pomáháme, je nastavování společenské odpovědnosti firmy. Každý má pomáhat tak, jak nejlépe umí, a proto jsme v roce 2009 založili obecně prospěšnou společnost Šance na vzdělání, jejímž posláním je podpořit, díky poradenským, konzultačním a vzdělávacím programům, sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby k sociálnímu a pracovnímu začlenění, a tím i k navýšení kvality jejich života a osobní spokojenosti. Zatím největším projektem naší neziskové organizace je spolupráce s Rehabilitačním ústavem Kladruby. Jeho klientům poskytujeme kariérové poradenství, vzdělávání a pomoc při uplatňování se na trhu práce.

Autor / zdroj: PR

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.