AKTUÁLNĚ / Společnost

Každý obyvatel Královéhradeckého kraje vytřídil v roce 2014 v průměru asi 69 kilogramů odpadu
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: mamiart.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

V loňském roce vytřídil v průměru každý obyvatel Královéhradeckého kraje 68,7 kilogramů plastů, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. To je o rovných 10 kilogramů více, než je průměr ČR. Za pozitivními výsledky stojí pravidelné zvyšování počtu barevných kontejnerů, ochota obyvatel lépe a více třídit a dlouhodobá spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s.

Královéhradecký kraj patří co do množství vytříděného odpadu na jednoho občana dlouhodobě mezi ty nejlepší v zemi. „Ještě v roce 2005 připadalo na jednoho obyvatele kraje přibližně 28 kilogramů vytříděného papíru, plastů, skla a nápojového kartonu. Za loňský rok už ale vytřídil každý obyvatel kraje o 15 kilogramů více. K tomu ještě zbývá přičíst 25 kilogramů kovů a celkově tak na jednoho občana připadá množství přesahující 68 kilogramů,“ popsal radní kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jan Tippner.

Ze statistik třídění v kraji vyplývá, že v roce 2014 připadlo na jednoho obyvatele přesně 17,5 kilogramů vytříděného papíru, 12,9 kilogramů plastů, k tomu 12,6 kilogramů skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. Kromě papíru, jehož vytříděné množství je mírně pod průměrem ČR, jsou výsledky ostatních tříděných komodit naopak nadprůměrné. Díky tomu si Královéhradecký kraj udržel pomyslnou třetí příčku mezi ostatními kraji ČR v tzv. výtěžnosti, tedy vytříděném množství papíru, plastů, skla a nápojového kartonu v kilogramech na osobu a rok.

„Potvrzuje se, že třídění odpadů není občanům našeho kraje lhostejné a že si váží prostředí, ve kterém žijí. Samotným výsledkům přispívá také spolupráce kraje s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Mimo osvětových, vzdělávacích a propagačních aktivit, je totiž součástí spolupráce obou institucí i zahušťování sběrné sítě nádobami určenými pro sběr tříděného odpadu. Tím se totiž stává samotné třídění občanům dostupnější a pohodlnější,“ vysvětlil radní Jan Tippner.

Jen v loňském roce bylo v kraji celkově instalováno 1128 nových barevných kontejnerů. Od roku 2005, kdy jich bylo v kraji k dispozici 8 923, se do současnosti zvýšil počet nádob na tříděný odpad o 6 789 kusů. „To je nárůst o zhruba 75 %. Celkově tak mají obyvatelé kraje možnost odložit tříděný odpad do 15 712 barevných kontejnerů,“ doplnil Jan Tippner.

Kontejnery na tříděný sběr se tak opět přiblížily občanům v kraji. Na jedno průměrné kontejnerové hnízdo nyní připadá pouze 114 obyvatel. V roce 2013 to bylo ještě o devět lidí více.

Autor / zdroj: Martina Götzová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.