EKONOMIKA / Investice

Popis: Úpravny vody v Lázních Bělohradě.
Úpravny vody v Lázních Bělohradě.
6.3.2017

Lázně Bělohrad chtějí rekonstruovat úpravnu vody

LÁZNĚ BĚLOHRAD

Zlepšování parametrů kvality vody a efektivnější provoz zařízení si slibuje Vodohospodářská a obchodní společnost od projektu rekonstrukce úpravny vody ve známém lázeňském městě v Lázních Bělohradě. Nedávno požádala o dotační příspěvek Státní fond životního prostředí, který podobné projekty může pokrýt až 50% spoluúčastí. Na stavební úpravy samotné budovy ze 70. let a modernizaci technologií, které čistí vodu pro Jičín a Lázně Bělohrad, bude potřeba odhadem 70 milionů korun. Stavba by mohla začít již příští rok.

Budova úpravny vody stojí na okraji známého lázeňského města od roku 1978 a upravuje vodu ze tří vrtů, a to jak pro samotný Bělohrad, tak dále pro zhruba 20 km vzdálený Jičín. Vzhledem k tomu, že používané technologie pomalu zastarávají, rozhodla se VOS a. s. vyprojektovat rekonstrukci objektu a požádat o dotační podporu. „Žádost jsme podali na SFŽP koncem ledna a v červnu bychom měli mít rozhodnutí. Pokud se nám dotaci podaří získat, požádáme následně o stavební povolení a budeme soutěžit dodavatele. Se stavbou by se reálně mohlo začít už v příštím roce,“ uvádí další plány ředitel Ing. Richard Smutný. Zatím má společnost platné územní povolení. V případě, že podporu od SFŽP nezíská, pokusí se najít jiný vhodný dotační titul, anebo začne s rekonstrukcí postupně na etapy sama. Přepokládané náklady jsou asi 72 milionů korun a dotace by mohla být ve výši až 50 % uznatelných nákladů.

Hlavním cílem rekonstrukce je plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody. Nové technologie dokážou vodou i šetřit - při výrobě totiž vznikají vody odpadní, jejichž objem dokáže nová technologie snížit. Zlepšit se mají i hodnoty parametrů jakosti vody, například obsah železa. „Při čerpání vody z vrtů se pro její úpravu využívá pískový filtr, který se musí zase částí vody následně čistit. Zatímco nyní spotřebuje provoz až 15 % vody na toto čištění, nová technologie ji sníží na 2 %. Zvýšíme také lehce kapacitu úpravny tak, abychom v případě nedostatku vody v některém ze zdrojů byli schopni tento výpadek pokrýt. V poslední řadě by nám nová technologie umožnila také efektivnější řízení celého provozu a procesu výroby přes centrální velín,“ doplňuje Richard Smutný. Součástí projektu pak bude i úprava technologie na čerpací stanici v Mlázovicích, kde se napojují na skupinový vodovod Jičín další zdroje.

V posledních letech procházela postupnou obnovou také vodovodní infrastruktura, tedy samotný skupinový vodovod vedoucí z Lázní Bělohradu na Jičín. Každoročně se po částech vyměňovalo několik kilometrů původního potrubí od úpravny směrem k vodojemu Kamensko. „Letos bude na této trase hotovo, pak budeme pokračovat od vodojemu směrem k Jičínu. Stejně postupujeme i v jiných regionech, například na Sobotecku, a všude tam, kde je zdroj dál od vodojemu a od místa konečné spotřeby. Potrubí totiž vede často v polích. V případě havárie, kdy je zde vzrostlé obilí, nebo kukuřice, anebo ještě hůř je pokryto vrstvou sněhu, se místo úniku vody těžko hledá. Jsou s tím pak spojené vyšší ztráty, a to jak vody, tak ty ekonomické, než když potrubí praskne někde na ulici ve městě,“ dodává ředitel Smutný.

Úpravna Lázně Bělohrad stejně tak jako infrastruktura slouží od 70. let 20. století a denně upravuje zhruba 1 600 kubíků vody pro 23 000 obyvatel v městech Lázně Bělohrad, Jičín a přilehlých obcích. V okolí úpravny jsou tři podzemní vrty, ze kterých se jednotlivě čerpá až 15 l/s z hloubky cca 50-75 m. Z areálu úpravny je voda dále vedena řadem do Bělohradu, pro který také slouží ještě další dva vodojemy – v Horní Nové Vsi (objem 300 m³) a v obci Lány (objem 150 m³). Místní městečko je známé především lázeňstvím, které má velkou tradici. Nachází se zde totiž bohatá ložiska rašeliny a několik přírodních památek. „Poblíž zdrojů pitné vody a areálu úpravny, při silnici z Bělohradu na Lány, těží místní lázně léčivou sirnoželezitou slatinu. V 90. letech zde byla přírodní památka „Černá louka“ a vyskytovala se tu i neobvyklá fauna - masožravé rostliny. V minulosti jsme zde museli vyřešit problémy se znečištěním léčivé slatiny z protékající říčky Heřmanky. Naštěstí se situace zlepšila odkanalizováním obce Lány v rámci akce Cidlina, kterou prováděla Vodohospodářská společnost před asi 8 roky. Věřím, že rekonstrukce úpravny vody přinese pro místní vodní hospodářství další zlepšení,“ dodává bělohradský starosta Ing. Pavel Šubr. Dále směrem na Jičín je voda přiváděna do vodojemu Kamensko, který má objem 450 m³.  Na cestě vody se pak pro Jičín přidávají další zdroje, a to Mlázovice, Studeňany a Lužany. Zásobeny tak jsou i tyto a další přilehlé obce. Voda je přiváděna do hlavního vodojemu na Zebíně, který má objem 5 000 m³. Odtud je pak rozvedena do Jičína. Další menší vodojem o objemu 500 m³ je umístěn na Čeřovce. Ten slouží převážně jako rezervoár pro Oblastní nemocnici Jičín.

Autor / zdroj: Ing. Magdaléna Doležalová

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Tisíce šťastných psích návratů díky městskému útulku

Před deseti lety se královéhradecký psí útulek přestěhoval na svoji současnou adresu. Od dubna roku 2008 zde jeho zaměstnanci pomohli zhruba třem tisí

Post

Škody na hřbitově uhradí majitelům hrobů město Náchod

Silný vítr v druhé polovině března měl za následek mimo jiné i škody na městském hřbitově. Poškozeno tak bylo nejen městské zařízení, ale škody vznikl

Post

Další ročník Helicopter Show a Rally Show je za dveřmi

Druhý květnový víkend znovu zažije královéhradecké letiště závodění silných strojů ve vzduchu i na zemi. Paralelní konání největší letecké akce zaměře

Reklama

garaze.fabrego.cz

Reklama

PARTNEŘI

www.beautyexpo.cz www.wwwdesign.cz garaze.fabrego.cz Maminčino koření www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA