AKTUÁLNĚ / Ekologie

Popis: Duté kmeny kácených topolů poškozené hnilobou.
Duté kmeny kácených topolů poškozené hnilobou.
4.3.2019

Háječek se zbavil nebezpečných stromů, na jaře začne nová výsadba

HRADEC KRÁLOVÉ

Zeleň parku Háječek na Slezském Předměstí prochází rozsáhlejší úpravou. Rizikové a nevhodné dřeviny ustupují nové výsadbě, která se chystá hned na jaro, a ponechané stromy se dočkají ošetření pro zvýšení životnosti.

Hlavním důvodem k tomuto zásahu bylo množství nebezpečných a poškozených dřevin s hnilobami, dutinami či suchými vrcholy korun. „V posledních letech zde docházelo každoročně k odstranění okolo deseti stromů, které byly vyvráceny nebo zlomeny v důsledku špatného stavu a náhlých změn povětrnostních podmínek, spousta stromů také trpěla poklesem hladiny spodní vody. Riziko pro návštěvníky parku, jehož součástí je i dětské hřiště a který přímo sousedí s areálem školy, však představovaly i další stromy. Vzhledem k bezpečnosti byla pro město tato situace nepřípustná,“ říká vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Iva Šedivá. Přesto se město snaží ponechat i některé méně poškozené stromy. Každý strom byl zhodnocen odborníkem, byla vypracována inventarizace, na jejímž základě vznikl projekt, který musel skloubit veškeré požadavky dané lokality - odstranění nebezpečných stromů, ponechání co největšího množství stromů, zachování prostředí pro život drobných živočichů, ptactva a hmyzu, vytvoření podmínek a možnosti výsadby nových dřevin i zájmy obyvatel a návštěvníků dané lokality. Projekt byl konzultován s komisí rady města pro životní prostředí, seznámena s ním byla i příslušná komise místní samosprávy.

V parku dochází k odstranění zhruba pětiny dřevin a ponechané stromy budou ošetřeny pro zvýšení jejich bezpečnosti a dlouhodobé perspektivy. „Na kácení naváže hned po rozmrznutí půdy výsadba 131 nových stromů a bezmála 350 keřů. Ulice Topolová dostojí svého jména díky výsadbě nových mladých topolů. Zároveň při rekonstrukci dojde k citlivým probírkám a uvolnění perspektivních dřevin z náletů v okrajích parku,“ uvádí Iva Šedivá. Vše bude provedeno tak, aby byl zachován prostor a podmínky pro život drobných živočichů, na základě entomologického průzkumu bude ponecháno několik živých torz a volně ložených kmenů, kde se bude moci přirozeně vyvíjet hmyz. Ptačí populaci město podpoří umístěním nových hnízdních budek pro dutinové ptáky.

V části travnatých ploch bude založeno travobylinné společenstvo, které by mělo obohatit zdroje potravy pro hmyz. „S příchodem podzimu budou v lokalitě ještě vysázeny cibuloviny - sněženky, talovíny a ocúny, které podpoří přírodní charakter místa a rozzáří lokalitu a potěší návštěvníky parku v brzkém jaru následujícího roku,“ doplňuje Iva Šedivá.

Město zaplatí za tyto plánované úpravy parku 3,8 milionu korun, přičemž vybraná firma se bude v rámci zakázky o nové výsadby ještě dva roky starat a udržovat je. Snahou města je v následujících letech vyčlenit finanční prostředky na další fázi regenerace této zelené plochy, a to na opravu a odbahnění jezírek a další rozvoj parku.

Autor / zdroj: Michal Komárek

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Pacientům FN HK slouží nový angiografický přístroj za 20 milionů korun

Pacientům ve Fakultní nemocnici Hradec Králové začal sloužit nový angiografický přístroj za necelých 20 milionů korun. Zařízení umožňuje provádění dia

Post

Studie prověří možnost parkování pod povrchem Velkého Náměstí

V procesu projednávání projektu rekonstrukce Velkého náměstí město prověří možnost parkování pod povrchem této plochy v historickém centru Hradce Král

Post

Cestujících MHD přibývá, řidičů je konečně dost

Letos přepravila hradecká městská hromadná doprava více pasažérů než vloni, a to ještě není konec roku. V období od ledna 2019 se hradeckými vozy MHD

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA